e.g. Nestle or Windsor

Èeskolipská zemìdìlská a.s.

Èeskolipská zemìdìlská a.s. is a recipient of farm subsidies from Czech Republic.

Èeskolipská zemìdìlská a.s. has received (at least) 523,931.56 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.

Details of payments

Year Scheme Amount
2013 EZZF - přímé platby 164,963.77 €
2013 EZZF - přímé platby 3,889.19 €
2013 EZZF - přímé platby 0.00 €
2013 EAFRD 1,089.06 €
2013 EAFRD 123,055.70 €
2013 EAFRD 60,057.02 €
2012 EAFRD 128,524.96 €
2012 EAFRD 2,611.08 €
2012 EZZF - přímé platby 12,638.21 €
2012 EZZF - přímé platby 0.00 €
2011 EAFRD 2,773.48 €
2011 EAFRD 12,050.47 €
2011 EAFRD 1,146.52 €
2011 EZZF - přímé platby 11,132.10 €
2011 EZZF - přímé platby 0.00 €
Total: 523,931.56 €

Similar recipients