e.g. Nestle or Windsor

AS TARTU AGRO

AS TARTU AGRO is a recipient of farm subsidies from Estonia.

AS TARTU AGRO has received (at least) 1,642,235.05 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.

Details of payments

Year Scheme Amount
2002 Piimalehm 72,857.36 €
2002 Teraviljatoetus 66,841.27 €
2002 Ikaldustoetus 18,842.63 €
2004 ÜPT 100,150.76 €
2004 SAPARD 296,224.61 €
2004 Veisetoetus 47,334.11 €
2004 Piimalehm 72,762.45 €
2004 Sert. seemne toetus 11,791.99 €
2004 Põllukultuuride toetus 89,278.56 €
2004 NVV toetus (sõnnikumaj.) 24,997.43 €
2004 Keskkonnasõbraliku tootmise toetus 158,557.33 €
2005 Sert. seemne toetus 11,791.99 €
2005 NVV toetus (sõnnikumaj.) 24,997.43 €
2005 Keskkonnasõbraliku tootmise toetus 31,711.46 €
2005 Põllumajandusmaade lupjamistoetus 3,324.54 €
2005 Maparandussüsteemi hooldustoetus 1,186.90 €
2005 Veisetoetus 132,064.50 €
2005 Põllukultuuride toetus 73,815.80 €
2005 ÜPT 130,382.78 €
2003 Teraviljatoetus 62,463.34 €
2003 Piimalehm 71,979.21 €
2001 Täiendav teraviljatoetus 19,272.39 €
2001 Piimalehm 76,413.47 €
2001 Teraviljatoetus 43,192.74 €
Total: 1,642,235.05 €

Similar recipients