e.g. Nestle or Windsor

EU Farm subsidies for Latvia
for all available years

These pages list farm subsidy payments made in Latvia as published directly by the government of Latvia or sourced via freedom of information requests.

Top recipients

Name Location Total amount
VAS Lauku attīstības fonds Riga, Lielriga, 37,283,856.35 €
SIA Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība Salas, Viduslatvija, 25,789,792.06 €
AS Jelgavas cukurfabrika Jelgava, Jelgava, 24,146,065.18 €
valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Riga, Lielriga, 15,175,080.00 €
KS Kooperatīvā sabiedrība "BALTIJAS DĀRZEŅI" Salas, Viduslatvija, 14,996,495.77 €

View all recipients »

Available years for Latvia

Year Recipients Total amount
2002 394 6,091,210.04 €
2003 1,388 32,463,404.28 €
2004 68,158 139,143,802.14 €
2005 81,123 172,922,450.60 €
2006 81,662 173,015,496.23 €
2007 268,168 194,756,004.99 €
2008 132,193 232,077,110.80 €
2009 126,465 326,290,478.65 €
2010 23,916 306,685,631.38 €
2011 25,693 282,635,321.21 €
2012 27,791 411,381,849.36 €
2013 63,703 401,796,541.46 €