e.g. Nestle or Windsor

EU Farm subsidies for Latvia
in 2010

These pages list farm subsidy payments made in Latvia as published directly by the government of Latvia or sourced via freedom of information requests.

Top recipients

Name Location Total amount
VAS Lauku attīstības fonds Riga, Lielriga, 37,283,856.35 €
valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Riga, Lielriga, 15,175,080.00 €
KS Kooperatīvā sabiedrība "BALTIJAS DĀRZEŅI" Salas, Viduslatvija, 14,996,495.77 €
AS Dobeles dzirnavnieks Dobele, Zemgale, 13,962,122.92 €
SIA PAMPĀĻI Saldu, Dienvidkurzeme, 6,742,433.65 €

View all recipients »

Available years for Latvia

Year Recipients Total amount
2004 9,606 51,867,205.03 €
2005 10,691 84,884,580.79 €
2006 11,135 99,481,218.41 €
2007 54,308 126,800,605.62 €
2008 0 0.00 €
2009 0 0.00 €
2010 23,916 306,685,631.38 €
2011 14,717 186,891,599.01 €
2012 14,603 248,602,832.97 €
2013 28,005 202,677,388.23 €