e.g. Nestle or Windsor

VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURMONUMENTEN NL

VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURMONUMENTEN NL is a recipient of farm subsidies from Netherlands.

VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURMONUMENTEN NL has received (at least) 4,525,838.95 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.

Details of payments

Year Scheme Amount
2012 Specifieke steun voor specifieke nadelen, regeling I schapen en geiten (Artikel 68) 2,160.00 €
2012 maatregel 132: Voedselkwaliteit 650.00 €
2012 Bedrijfstoeslagregeling 221,123.20 €
2012 maatregel 323: Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 520,807.71 €
2012 maatregel 313: Bevordering van toeristische activiteiten 171,961.58 €
2012 Specifieke steun milieu, regeling Vaarvergoeding (Artikel 68) 43,875.65 €
2009 maatregel 323: Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 40,475.64 €
2013 Bedrijfstoeslagregeling 214,396.37 €
2013 HC-maatregel 216: Niet-productieve investeringen in het kader van de nieuwe uitdagingen voor waterbeheer 22,619.76 €
2013 maatregel 313: Bevordering van toeristische activiteiten 1,572,867.91 €
2013 maatregel 323: Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 94,760.70 €
2013 maatregel 413: De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie 243,291.66 €
2013 Specifieke steun voor specifieke nadelen, regeling I&R schapen en geiten (Artikel 68) 2,160.00 €
2010 Total 655,631.89 €
2011 maatregel 323: Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 389,894.56 €
2011 maatregel 323: Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 202,138.68 €
2011 maatregel 323: Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 73,307.84 €
2011 maatregel 323: Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 36,285.66 €
2011 maatregel 323: Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 17,430.14 €
Total: 4,525,838.95 €

Similar recipients