e.g. Nestle or Windsor

Agro - Skandawa Spólka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agro - Skandawa Sp. Z O.O.

Agro - Skandawa Spólka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agro - Skandawa Sp. Z O.O. is a recipient of farm subsidies from Poland.

Agro - Skandawa Spólka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agro - Skandawa Sp. Z O.O. has received (at least) 1,081,956.90 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.

Details of payments

Year Scheme Amount
2007 Płatność cukrowa 82,033.48 €
2007 Powierzchni (PZ) 146,920.87 €
2007 Podstawowych (UPO) 360,451.61 €
2007 Jednolita płatność obszarowa (JPO) 492,550.94 €
Total: 1,081,956.90 €

Similar recipients