e.g. Nestle or Windsor

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Zydowo Spólka Z O.O. Z Siedzibą W Zydowie

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Zydowo Spólka Z O.O. Z Siedzibą W Zydowie is a recipient of farm subsidies from Poland.

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Zydowo Spólka Z O.O. Z Siedzibą W Zydowie has received (at least) 683,448.84 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.

Details of payments

Year Scheme Amount
2007 Płatność cukrowa 122,626.02 €
2007 Roślin Energetycznych (RE) 15,781.54 €
2007 Powierzchni (PZ) 18,964.19 €
2007 Podstawowych (UPO) 245,188.31 €
2007 Jednolita płatność obszarowa (JPO) 280,888.78 €
Total: 683,448.84 €

Similar recipients