e.g. Nestle or Windsor

Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. Z O.O. Ohz Garzyn

Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. Z O.O. Ohz Garzyn is a recipient of farm subsidies from Poland.

Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. Z O.O. Ohz Garzyn has received (at least) 689,025.50 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.

Details of payments

Year Scheme Amount
2007 Płatność cukrowa 220,470.14 €
2007 Powierzchni (PZ) 16,923.28 €
2007 Podstawowych (UPO) 204,952.97 €
2007 Jednolita płatność obszarowa (JPO) 246,679.11 €
Total: 689,025.50 €

Similar recipients