e.g. Nestle or Windsor

JAVORNIK JOŽE

JAVORNIK JOŽE is a recipient of farm subsidies from Slovenia.

JAVORNIK JOŽE has received (at least) 82,061.60 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.

Details of payments

Year Scheme Amount
2006 EKO0 2,453.39 €
2006 EKO0 1,541.62 €
2006 EUS 1,229.03 €
2006 OMD 1,351.88 €
2006 OMD 2,070.19 €
2006 SKOP 883.54 €
2006 SKOP 2,936.05 €
2006 Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov 102.44 €
2006 Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov 102.44 €
2007 SKOP 2,604.02 €
2007 SKOP -178.36 €
2007 OMD -0.01 €
2007 Eko 0 ŽIVALI 3,651.15 €
2007 Eko 0 ŽIVALI 2,966.96 €
2007 EU STANDARDI 1,333.52 €
2007 SKOP 3,022.10 €
2007 OMD 2,151.07 €
2007 SKOP 914.18 €
2007 OMD 1,423.30 €
2004 EKO 0 SIT 2,169.66 €
2004 EKO 0 SIT 2,351.13 €
2004 OMD_SIT 1,385.99 €
2004 OMD_SIT 2,651.86 €
2004 SKOP_SIT 1,032.08 €
2004 SKOP_SIT 167.55 €
2009 Program razvoja podeželja 2007-2013_EKSRP 19,843.65 €
2009 Neposredna plačila_EKJS 2,779.63 €
2005 OMD_SIT 1,352.04 €
2005 OMD_SIT 2,070.43 €
2005 SKOP_SIT 883.64 €
2005 SKOP_SIT 2,936.39 €
2008 Neposredna plačila_EKJS 2,687.91 €
2008 Neposredna plačila_EKJS 2,785.49 €
2008 Program razvoja podeželja 2007-2013_EKSRP 4,548.94 €
2008 Program razvoja podeželja 2007-2013_EKSRP 1,856.70 €
Total: 82,061.60 €

Similar recipients