e.g. Nestle or Windsor

JERUZALEM ORMOŽ VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, SADJARSTVO D.D.

JERUZALEM ORMOŽ VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, SADJARSTVO D.D. is a recipient of farm subsidies from Slovenia.

JERUZALEM ORMOŽ VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, SADJARSTVO D.D. has received (at least) 3,175,564.17 € in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.

Details of payments

Year Scheme Amount
2006 0666 770,705.40 €
2007 Izplačila izvoznih nadomestil 434.32 €
2007 PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV 75,044.38 €
2007 Podpora za uporabo zgoščenega grozdnega mošta 16,597.94 €
2007 Podpora razvojno promocijskim aktivnostim organizacij proizvajalcev vina 61,631.36 €
2007 Podpora razvojno promocijskim aktivnostim organizacij proizvajalcev vina 45,420.39 €
2011 European Agricultural Guarantee Fund 311,734.04 €
2011 Program razvoja podeželja 2007-2013_EKSRP 1,893,996.34 €
Total: 3,175,564.17 €

Similar recipients