e.g. Nestle or Windsor

Search

Filters: LV × 2011 ×

13,429 results

Name Location Country Total amount
SIA Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība Salas, Viduslatvija, LV 25,789,792.06 €
valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Riga, Lielriga, LV 15,175,080.00 €
KS Kooperatīvā sabiedrība "BALTIJAS DĀRZEŅI" Salas, Viduslatvija, LV 14,996,495.77 €
AS Dobeles dzirnavnieks Dobele, Zemgale, LV 13,962,122.92 €
SIA CŪKU CILTSDARBA CENTRS Ropažu, Lielriga, LV 10,293,501.46 €
SIA PAMPĀĻI Saldu, Dienvidkurzeme, LV 6,742,433.65 €
SIA Uzvara-Lauks Bauska, Zemgale, LV 6,687,519.33 €
AS Agrofirma Tērvete Tērvetes, Zemgale, LV 5,989,683.63 €
SIA ARTIS JP Liepāja, Liepāja, LV 5,649,144.14 €
BDR Biedrība "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija" Valmiera, Ziemelvidzeme, LV 5,643,466.11 €
AS Jaunpils pienotava Jaunpils, Ziemelkurzeme, LV 5,342,463.76 €
SIA Agrofirma Zelta Druva Dobele, Zemgale, LV 4,937,732.56 €
SIA Lielmežotne Bauska, Zemgale, LV 4,932,123.37 €
SIA SPRŪŽEVA M Rēzekne, Rēzekne, LV 4,877,500.95 €
SIA Dobele Agra S.I.A. Dobele, Zemgale, LV 4,704,769.20 €
SIA Agro-Dzelzava Madona, Viduslatvija, LV 4,396,792.35 €
SIA Daile Agro Jelgava, Jelgava, LV 4,148,814.78 €
SIA Lielvircava AGRO Jelgava, Jelgava, LV 4,007,647.50 €
SIA PALSA Smiltenes, Ziemelvidzeme, LV 3,959,066.21 €
ZS Vintera Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "LĪGO" Jelgava, Jelgava, LV 3,902,617.66 €