e.g. Nestle or Windsor

Search

Filters: LV × 2013 ×

13,873 results

Name Location Country Total amount
ZS Vintera Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "LĪGO" Jelgava, Jelgava, LV 3,902,617.66 €
SIA Kalnāji Tukuma, Tukuma, LV 3,798,021.09 €
SIA AGROSELS Stopiņu, Lielriga, LV 3,703,601.93 €
SIA Agrofirma Jelgava Jelgava, Jelgava, LV 3,682,226.30 €
SIA PS LĪDUMS Bauska, Zemgale, LV 3,457,415.26 €
SIA LESTENE Tukuma, Tukuma, LV 3,365,504.83 €
SIA ZIEDI JP Dobele, Zemgale, LV 3,245,094.17 €
Pašvaldība Rēzeknes novada pašvaldība Rēzekne, Rēzekne, LV 3,243,931.06 €
AS Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija Viļānu, Austrumlatgale, LV 3,238,484.95 €
SIA RAINIS Gulbene, Ziemelaustrumu, LV 3,101,335.20 €
SIA AGROLATS Dobele, Zemgale, LV 3,100,987.57 €
Pašvaldība Daugavpils novada dome Daugavpils, Daugavpils, LV 2,994,825.93 €
SIA TILBE AGRO Ogre, Lielriga, LV 2,991,417.39 €
ZS Saldus rajona Kursīšu pagasta zemnieku saimniecība "BRŪZILAS" Saldu, Dienvidkurzeme, LV 2,940,058.08 €
PSV Jelgavas novada pašvaldība Jelgava, Jelgava, LV 2,894,211.32 €
SIA VIDZEMĪTE Smiltenes, Ziemelvidzeme, LV 2,889,926.10 €
ZS Aizkraukles rajona Bebru pagasta zemnieku saimniecība "VECSILJĀŅI" Kokneses, Lielriga, LV 2,864,113.45 €
SIA LATVIJAS GAĻAS LIELLOPU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA Ķekavas, Lielriga, LV 2,828,029.03 €
SIA SALDUS DRUVA Saldu, Dienvidkurzeme, LV 2,815,547.84 €
SIA Lauku Agro Dobele, Zemgale, LV 2,808,422.92 €