e.g. Nestle or Windsor

Search

Filters: CZ × 2011 ×

5,540 results

Name Location Country Total amount
AGRONEA a.s. Polièka Polièka, Hradec Králové and Pardubice Regions, Hradec Králové and Pardubices, CZ-57201 CZ 6,323,815.25 €
PIAS Suchdol, a.s. Kutná Hora, Kutná Hora District, Central Bohemian, CZ-28401 CZ 6,309,436.96 €
ZBIROŽSKÁ a.s. Rokycany, Rokycany District, Plzen, CZ-33808 CZ 6,303,972.46 €
Zemìdìlské družstvo Jiøice u Miroslavi Jiøice u Miroslavi, South Moravian Region, South Moravian, CZ-67178 CZ 6,300,497.28 €
ZP Otice, a.s. Kutná Hora, Opava District, Moravian-Silesian, CZ-74781 CZ 6,286,362.90 €
AGRO Chomutice a.s. Jičín, Jicín District, Hradec Králové and Pardubices, CZ-50753 CZ 6,279,579.02 €
Zemìdìlské družstvo Luštìnice Luštìnice, Central Bohemian Region, Central Bohemian, CZ-29442 CZ 6,255,110.55 €
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. Osek, Rokycany District, Plzen Region, CZ-33821 CZ 6,226,390.92 €
Farma Morava, spol. s r. o. Pelhřimov, Olomouc, CZ-78833 CZ 6,198,407.91 €
Zemìdìlské družstvo Meèeøíž Meèeøíž, Central Bohemian Region, Central Bohemian, CZ-29477 CZ 6,198,378.35 €
Zemìdìlské družstvo Èížová Èížová, South Bohemian Region, South Bohemian, CZ-39831 CZ 6,157,227.76 €
Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. Kosova Hora, Príbram District, Central Bohemian Region, CZ-26291 CZ 6,155,427.14 €
AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo Brno, Znojmo District, South Moravian, CZ-67155 CZ 6,140,428.78 €
AGROSERVIS, 1. zemìdìlská a.s. Višòové Višòové, South Moravian Region, South Moravian, CZ-67138 CZ 6,135,010.26 €
PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. Pelhřimov, Ždár nad Sázavou District, Vysocina, CZ-59233 CZ 6,096,161.19 €
Agro Odersko, a.s. Nový Jičín, Nový Jicín District, Moravian-Silesian, CZ-74235 CZ 6,093,256.22 €
Moravská zemědělská, akciová společnost Prosenice, Prerov District, Zlín Region, CZ-75121 CZ 6,086,792.49 €
Zemìdìlské obchodní družstvo Potìhy Potìhy, Central Bohemian Region, Central Bohemian, CZ-28563 CZ 6,019,279.08 €
Zemìdìlská akciová spoleènost Koloveè Koloveè, Plzen Region, Plzen, CZ-34543 CZ 5,993,536.83 €
Zemìdìlské družstvo Kováøov Kováøov, South Bohemian Region, South Bohemian, CZ-39855 CZ 5,970,260.73 €