e.g. Nestle or Windsor

Search

Filters: LV × 2005 ×

1 results

Name Location Country Total amount
Mācību (zinātniskā) iestāde Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Jelgava, Jelgava, LV 151,019.44 €