Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος

NUTS region EL421

These pages list farm subsidy payments made in EL421 - Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος as published directly by the government of EL or sourced via freedom of information requests.

Please note: This data is based on geocoding of recipient addresses which may be incomplete or inaccurate. There can exist more recipients in this region as listed here.

Top recipients in EL421 - Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος (2020 - 2021)

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2020 - 2021).

Login to view the full dataset
Total amount
≈ 2.29 billion Euro
received all recipients in EL421 - Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος from 2014 to 2021
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.