ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ is a recipient of farm subsidies from Greece.

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2021 - 2022).

Login to view the full dataset
Total amount
275,016.56 Euro
received ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ from 2021 to 2022 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Address
Names
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.

🧑‍🔧👷 ||)·|()