Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας is a recipient of farm subsidies from Cyprus.

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2020 - 2021).

Login to view the full dataset
Total amount
487,817.82 Euro
received Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας from 2020 to 2021 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Names
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.