ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ? ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩ

ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ? ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩ is a recipient of farm subsidies from Greece.

Year
Scheme
Amount

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2020 - 2021).

Login to view the full dataset
Total amount
≈ 1.2 million Euro
received ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ? ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩ from 2021 to 2021 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.