ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α ΙΚΕ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α ΙΚΕ is a recipient of farm subsidies from Greece.

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2021 - 2022).

Login to view the full dataset
Total amount
312,737.08 Euro
received ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α ΙΚΕ from 2021 to 2022 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Names
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α ΙΚΕ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α ΙΚΕ
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.

🧑‍🔧👷 ||)·|()