Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας

Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας is a recipient of farm subsidies from Cyprus.

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2021 - 2022).

Login to view the full dataset
Total amount
364,792.11 Euro
received Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας from 2021 to 2022 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Names
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.

🧑‍🔧👷 ||)·|()